Amazing Thailand
Land of smiles

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

ที่รู้จักกันในนาม “ไร่แม่ฟ้าหลวง” ศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมล้านนา เก็บรักษาพุทธศิลป์เก่าแก่ หาชมยาก จากไม้สักและโบราณวัตถุ

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เดิมชื่อ ไร่แม่ฟ้าหลวง เดิมเป็นสถานที่ทำการของมูลนิธิผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนำเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านห่างไกลมาอยู่รวมกัน มอบทุนพระราชทานเพื่อเล่าเรียน และอบรมเรื่องการอยู่ร่วมกัน เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและฝึกงานตามแนวพระราชดำริ ก่อนที่จะแยกย้ายไปประกอบอาชีพ เมื่อโครงการสิ้นสุดลง ไร่แม่ฟ้าหลวง จึงเปลี่ยนเป็น อุทยานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เป็นสถานที่เก็บรักษางานพุทธศิลป์เก่าแก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สถาปัตยกรรมล้านนา และให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ภายในพื้นที่ 150 ไร่ แบ่งส่วนจัดแสดงและมีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ

1.หอคำ มีลักษณะเป็นเรือนล้านนาโบราณ ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมวัดปงสนุก จ.ลำปาง ถวายเป็นเครื่องไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ภายในคือศูนย์กลางแห่งศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ รวบรวมศิลปวัตถุและงานพุทธศิลป์อายุกว่า 200 ปี เช่น พระพร้าโต้องค์ประธาน พระพุทธรูปโบราณพุทธศิลป์ทั้งแบบพม่า ไทใหญ่ ลาว สิบสองปันนา เชียงตุง เมืองยอง และล้านนา รวมทั้งเครื่องไม้ที่ใช้ในการพระศาสนา เช่น สัตภัณฑ์ เชิงเทียนไม้แกะสลัก ตุงกระด้าง ขันดอก และหน้าบัน เป็นต้น

2.หอแก้ว เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับไม้สัก และนิทรรศการชั่วคราวอื่นๆ ที่หมุนเวียนกันไป จัดแสดงตัวอย่างศิลปะวัตถุไม้สัก อาทิ วงปีของไม้สักพระพุทธรูป นาคทัณฑ์ กาแล ช่อฟ้า หางหงส์-ป้านลม หัวเสา ดาวเพดาน แผงแล หำยนต์ขันดอก หีดธรรม (หีบพระธรรม) ก๊างธรรม เป็นต้น

3.หอคำน้อย เป็นสถานที่เก็บภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนสีฝุ่นบนกระดานไม้สัก จากวัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

4.พระรูปปั้นแม่ฟ้าหลวง เป็นพระรูปสัมฤทธิ์(บรอนซ์) ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ทรงพระอิริยาบถประทับนั่งบนก้อนหิน ฉลองพระองค์ชุดตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) ทรงพระมาลา ผลงานของประติมากรหญิง คุณมิเซียม ยิบอินซอย ศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาจิตรกรรม คนแรกของประเทศไทย 

นอกจากนั้นแล้วยังมีอาคารอื่น เช่น ศาลาคำ เรือนไม้หอม ศาลาสี่หน้า ศาลาแสดงโครงสร้างหลังคาวิหาร ร้านค้า เป็นต้น


ที่อยู่       : 313 หมู่7 บ้านป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 08.30–17.00 น.

ค่าเข้าชม

นักเรียน/นักศึกษา  50 บาท

ผู้สูงอายุ/พะสงฆ์/คนพิการ  50 บาท

บุคคลทั่วไป  100 บาท

ต่างชาติ 200 บาท

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ 

-เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย จากรังสิตมาตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 32 ที่อำเภอวังน้อย ผ่านจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก เลำปาง แล้วตรง พะเยา จนเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง 830 กิโลเมตร

-เส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 เมื่อไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ ให้แยกเข้าจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา จนถึงเชียงราย ระยะทางประมาณ 804 กิโลเมตร 

2.รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย, กรุงเทพฯ – แม่สาย, กรุงเทพฯ – เชียงแสน, กรุงเทพฯ – เชียงของ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว

3.โดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงราย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง
313 Moo 7 Pa Ngew
Mueang Chiang Rai District
Chiang Rai 57000

Reviews (0)
No reviews yet.
0:00