Amazing Thailand
Land of smiles
Museums National parks Beaches
สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค (กาญจนบุรี) - amazingthailand.org

สวนสัตว์เปิด ซาฟารีปาร์ค แอนด์แคมป์ กาญจนบุรี เป็นสวนสัตว์เปิดแนวธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อพลอย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร

เกาะเจมส์บอนด์ - amazingthailand.org
เกาะเจมส์บอนด์ - amazingthailand.org
เกาะเจมส์บอนด์ - amazingthailand.org
เกาะเจมส์บอนด์ - amazingthailand.org
เกาะเจมส์บอนด์ - amazingthailand.org
เกาะเจมส์บอนด์ - amazingthailand.org
เกาะเจมส์บอนด์ - amazingthailand.org
เกาะเจมส์บอนด์ - amazingthailand.org
เกาะเจมส์บอนด์ - amazingthailand.org
เกาะเจมส์บอนด์ - amazingthailand.org

เกาะเจมส์บอนด์เป็นแลนด์มาร์คที่มีชื่อเสียงในอ่าวพังงา

พระราชวังมฤคทายวัน - amazingthailand.org
พระราชวังมฤคทายวัน - amazingthailand.org
พระราชวังมฤคทายวัน - amazingthailand.org
พระราชวังมฤคทายวัน - amazingthailand.org
พระราชวังมฤคทายวัน - amazingthailand.org
พระราชวังมฤคทายวัน - amazingthailand.org
พระราชวังมฤคทายวัน - amazingthailand.org
พระราชวังมฤคทายวัน - amazingthailand.org
พระราชวังมฤคทายวัน - amazingthailand.org
พระราชวังมฤคทายวัน - amazingthailand.org

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Love and Hope Palace

พระราชวังฤดูร้อนบางปะอิน - amazingthailand.org
พระราชวังฤดูร้อนบางปะอิน - amazingthailand.org
พระราชวังฤดูร้อนบางปะอิน - amazingthailand.org
พระราชวังฤดูร้อนบางปะอิน - amazingthailand.org
พระราชวังฤดูร้อนบางปะอิน - amazingthailand.org
พระราชวังฤดูร้อนบางปะอิน - amazingthailand.org
พระราชวังฤดูร้อนบางปะอิน - amazingthailand.org
พระราชวังฤดูร้อนบางปะอิน - amazingthailand.org
พระราชวังฤดูร้อนบางปะอิน - amazingthailand.org
พระราชวังฤดูร้อนบางปะอิน - amazingthailand.org

เดินชมพระราชวังบางปะอิน พร้อมบรรยากาศพระราชอุทยานโดยรอบ ไปในฤดูหนาวจะเดินสบายๆ และใช้เวลาดื่มดำกับบรรยากาศ หาความรู้จากห้องแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ภายในพระราชวังบางปะอิน ไม่ไกลจากกรุงเทพ

วัดเจดีย์หลวง - amazingthailand.org
วัดเจดีย์หลวง - amazingthailand.org
วัดเจดีย์หลวง - amazingthailand.org
วัดเจดีย์หลวง - amazingthailand.org
วัดเจดีย์หลวง - amazingthailand.org
วัดเจดีย์หลวง - amazingthailand.org
วัดเจดีย์หลวง - amazingthailand.org
วัดเจดีย์หลวง - amazingthailand.org
วัดเจดีย์หลวง - amazingthailand.org
วัดเจดีย์หลวง - amazingthailand.org

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระวิหารหลวงทรงล้านนา ,พระเจดีย์หลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ,เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง

Most Popular

0:00