Amazing Thailand
Land of smiles

สถานเอกอัครราชทูตบาห์เรน

สถานเอกอัครราชทูตบาห์เรนในกรุงเทพฯ อาจให้บริการด้านกงสุลต่างๆ เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าและหนังสือเดินทาง ตลอดจนการรับรองเอกสาร โปรดติดต่อสำนักงานโดยตรงสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการกงสุลที่พวกเขาเสนอ

พลเมืองไทยต้องมีวีซ่าและหนังสือเดินทางที่ถูกต้องเพื่อเข้าประเทศบาห์เรน สถานเอกอัครราชทูตบาห์เรนในกรุงเทพฯ อาจดำเนินการยื่นขอวีซ่าได้ โปรดติดต่อสถานทูตโดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมของวีซ่าจากสถานทูต

เวลาทำการ

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. สำนักงานสถานทูตอาจปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยและบาห์เรน โปรดติดต่อสถานทูตเพื่อยืนยันเวลาเปิดทำการ
เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ ทำให้เวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจได้รับผลกระทบ


100/66-67 Sathorn Nakorn Tower 31st Floor North
S Sathorn Rd
Silom
Bang Rak
Bangkok 10500

Reviews (0)
No reviews yet.
0:00