Amazing Thailand
Land of smiles

KRU Precision Wellness

KRU Precision Wellness หาดในยาง มุ่งเน้นการใช้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าทุกคนมีสุขภาพที่ดีและเป็นอยู่ที่ดี

ให้บริการรักษาทางการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจงตรงเป้าหมาย และวิเคราะห์การรักษาโรคที่ต้นเหตุอย่างรอบด้าน รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพ และวางแนวทางป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคต มุ่งเน้นการรักษา"

เปิด : อังคาร-อาทิตย์ : 09.00 -18.00 น.116 Sakhu
Thalang District
Phuket 83110 Thailand

Reviews (0)
No reviews yet.
0:00