Amazing Thailand
Land of smiles

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) เป็นสนามบินหลักของประเทศไทย ทั้งเที่ยวบินขาไปและขากลับมีให้บริการทั้งขาเข้าและขาออกในประเทศและต่างประเทศ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานกรุงเทพเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานนานาชาติสองแห่งที่ให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกแห่งคือท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งยังคงเปิดให้บริการเป็นศูนย์กลางของสายการบินต้นทุนต่ำ
999 Moo 1
Nong Prue Subdistrict
Bang Phli District
Samut Prakan Province 10540
Tel : (66) 2132 1888

Reviews (0)
No reviews yet.
0:00