Amazing Thailand
Land of smiles

โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก โรงพยาบาลผิวหนังแห่งแรกของเมืองไทย ให้บริการด้านผิวหนัง และความงามครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ผิวพรรณที่สะอาดหมดจดนั้น นอกจากจะเป็นดัชนีหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของสุขภาพกาย และใจแล้ว ผิวพรรณที่ผ่องใส ย่อมเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีและน่าสนใจยิ่งขึ้น การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาผิวพรรณ ทั้งผิวหน้า และผิวกายภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ต้องเผชิญทั้งมลภาวะ และความเครียดนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ใส่ใจในสุขภาพไม่ควรละเลย เนื่องจากปัญหาด้านผิวหนัง มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง อีกทั้งยังต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษา
โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก เป็นโรงพยาบาลผิวหนังแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการรักษาด้านผิวหนังโดยตรงอย่างครบวงจร พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัย และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะเราตระหนักดีว่าการให้บริการรักษาด้านผิวหนังนั้นเป็นวิชาชีพเฉพาะทางแขนงหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะของแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะโรค (Specialists)
เปิด : จันทร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น.
18 Dindaeng Rd
Bang Kapi
Huai Khwang
Bangkok 10310

Reviews (0)
No reviews yet.
0:00