Amazing Thailand
Land of smiles

โรงพยาบาลจักษุรัตนิน

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลตาแห่งแรกในประเทศไทยมีความมุ่งมั่นด้านดวงตา อย่างไม่หยุดยั้ง

โรงพยาบาลเฉพาะทางตาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย รัตนิน จักษุแพทย์ ผู้วางรากฐานและดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งยังเป็นผู้ค้นคว้าวิจัยลักษณะภายในของจอประสาทตา (Peripheral Retina) ในภาวะปกติได้สำเร็จ กลายเป็นหลักวิชาพื้นฐานทางจักษุวิทยา ที่จักษุแพทย์ทั่วโลกใช้เป็นบรรทัดฐานอ้างอิงจนถึงปัจจุบัน
801 Sukhumvit 21 Road (Soi Asoke)
Khlong Toei Nuae
Watthana
Khlong Toei Nuae
Watthana
Bangkok 10110

Reviews (0)
No reviews yet.
0:00