Amazing Thailand
Land of smiles

สันกำแพง เชียงใหม่

สันกำแพง เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาทุก ๆ ด้าน เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ที่ขึ้นชื่อได้แก่ บ้านบ่อสร้าง เป็นแหล่งรวมหัตถกรรมการทำร่มกระดาษสา

สันกำแพง เป็นอำเภอที่อยู่ติดกับ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย และการทำร่ม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออยู่หลายแห่ง เช่นน้ำพุร้อนสันกำแพง หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง การมาเที่ยวสันกำแพง มาได้โดยรถสองแถว หรือจะเช่ามอเตอร์ไซค์ ขับรถยนต์มาก็ยิ่งสะดวกยิ่งขึ้น

ในด้านที่พักอาศัย สันกำแพงก็เป็นอำเภอที่มีหมู่บ้านค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรอบๆ สี่แยกต้นเปาพัฒนา (หลุยส์) โซนนี้การเดินทางค่อนข้างสะดวก เข้าเมืองก็ไม่ไกล มีถนนวงแหวน และในอนาคตจะมีสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่สอง บริเวณสันกำแพง – อำเภอบ้านธิ ลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวสันกำแพง และ รอบๆ

น้ำพุร้อนสันกำแพง (อยู่ อ.แม่ออน แต่ติดสันกำแพง)

ถ้ำเมืองออน (อยู่ อ.แม่ออน แต่ติดสันกำแพง)

หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง

ตลาดฉำฉา

สวนน้ำ Tube Trek Waterpark

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MAIIAM Contemporary Art Museum

การเดินทางมาสันกำแพง

โดยรถสาธารณะ จากตัวเมืองเชียงใหม่ มาสันกำแพง ขึ้นรถได้สองที่ ได้แก่ขนส่งช้างเผือก และ ข้างกาดหลวง เป็นรถสองแถวสีขาว รถออกทุก 5 นาที ค่าโดยสาร 15 บาท ให้บริการในเวลา 6.00-19.30 น. และถ้าจะไปน้ำพุร้อนสันกำแพง ให้ขึ้นสองแถวสีเหลือง สายเชียงใหม่-ป่าป้อง-ดอยสะเก็ด-น้ำพุร้อนสันกำแพง จุดขึ้นรถที่หน้าป้อมตำรวจตรงสามแยกกาดต้นลำไย (ใกล้กาดหลวง) ฝั่งติดแม่น้ำปิง รถจะวิ่งในเส้นทาง อ.สันทราย – อ.ดอยสะเก็ด – อ.สันกำแพง – สุดสายที่ตลาดสหกรณ์ 2 อ.แม่ออน ลงที่น้ำพุร้อนสันกำแพง ค่ารถ 40 บาท ลงที่ตลาดสหกรณ์ 50 บาท โดยรถยนต์ จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ถนนเจริญเมือง (1006) เส้นเดียวไปจนถึงอำเภอสันกำแพง ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตรReviews (0)
No reviews yet.
0:00