Amazing Thailand
Land of smiles

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา

บริการสำหรับชาวแคนาดา หากคุณกำลังเยี่ยมชม ศึกษา ทำงาน หรือทำธุรกิจในประเทศไทย รวมข้อมูลเกี่ยวกับการมาแคนาดา

เวลาทำการ
เวลาทำการ : 07.30 - 16.15 น. (จันทร์ - พฤหัสบดี) , 07.30 - 13.00 น. (วันศุกร์)
สำนักงานสถานทูตอาจปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยและแคนาดา โปรดติดต่อสถานทูตเพื่อยืนยันเวลาเปิดทำการ
เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ ทำให้เวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจได้รับผลกระทบ

สถานทูตแคนาดาในกรุงเทพฯ ประเทศไทย มีหน้าที่ดูแลพลเมืองแคนาดาทุกคนในประเทศไทย ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัย เอกสารการเดินทางของผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศแคนาดา ให้บริการด้านกฎหมาย ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเจ็บป่วย จับกุม หรือเสียชีวิต

สถานทูตดูแลสำนักงานวีซ่าสัญชาติและการย้ายถิ่นฐานของแคนาดา (CIC) ในอนุภูมิภาค (ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว) สำนักงานวีซ่าสัญชาติและการย้ายถิ่นฐานของแคนาดา (CIC) จัดการเรื่องวีซ่าและการเข้าเมือง ปกป้องผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยเข้าแคนาดาและช่วยให้พวกเขาเข้าสู่สังคมแคนาดาและกลายเป็นพลเมืองแคนาดา CIC ยังคงมีหน้าที่ในการอนุมัติและออกวีซ่า ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของชาวต่างชาติทั้งผู้อยู่อาศัยชั่วคราวและผู้อพยพ

นอกจากสถานทูตในกรุงเทพฯ แล้ว แคนาดายังมีสถานกงสุลในเชียงใหม่อีกด้วย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา เชียงใหม่ ประเทศไทย

ที่อยู่ : 151 ซุปเปอร์ไฮวา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร : (+66) 5385 0147 , (+66) 5324 2292

อีเมล : cancon@loxinfo.co.th , AlbaniaThailand@live.com


15th Floor
Abdulrahim Place 990 Rama IV Rd
Silom
Bang Rak
Bangkok 10500

Reviews (0)
No reviews yet.
0:00