Amazing Thailand
Land of smiles

ศูนย์สายตา โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตาทุกชนิด ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัด โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คือผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศและภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ 1. กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ, 2. กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, 3. กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท, 4. กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล, 5. กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล และอีกหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ คือ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

นอกจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจะเป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพแล้ว เรายังเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ของประเทศไทย เราให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ รวมถึงขั้นตอนการรักษา การผ่าตัดทั่วไป และการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ประกอบกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เช่น อายุรแพทย์, ทันตแพทย์, สูตินรีแพทย์, ศัลยแพทย์, ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์, จักษุแพทย์, จิตแพทย์, กุมารแพทย์, รังสีแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, พยาธิแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์โสตศอนาสิก และแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว เป็นต้น โดยแพทย์แต่ละท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มากประสบการณ์ในการรักษาในสาขาวิชาของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้เรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อีกมากมายที่พร้อมให้บริการครอบคลุมทางการแพทย์ อาทิ พยาบาล, เภสัชกร, นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด, นักจิตวิทยา, โภชนากร, นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีเทคนิค ที่มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเรา

เปิดทุกวันตั้งแต่ 8.00 น. – 17.00 น.
Eye Center
2nd floor
2/1 Hongyok Utis Road
Muang District
Phuket
83000
Thailand

Reviews (0)
No reviews yet.
0:00