Amazing Thailand
Land of smiles

ศาลเจ้าแสงธรรม ภูเก็ต

ศาลเจ้าแสงธรรม หรือ อ๊ามเต่งกองต๋อง ศาลเจ้าแสงธรรมนี้ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ตที่ไม่ควรพลาด

Attraction type
Historical
คำว่า อ๊าม ที่คนภูเก็ตใช้เรียกกันก็คือ ศาลเจ้าจีน นั่นเอง ประชากรในภูเก็ตส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน ประเพณีวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ แม้แต่สถาปัตยกรรมก็ยังเป็นแบบจีน  เกือบทั่วจังหวัดภูเก็ตจะมีศาลเจ้าจีนกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในภูเก็ต มีคนเคยนับศาลเจ้าจีนในภูเก็ตไม่ว่าเล็กใหญ่นับคราวๆรวมๆแล้วเกือบ 50 ศาลเจ้า

ศาลเจ้าแสงธรรมหรืออ๊ามเตงก่องต๋อง

ศาลเจ้าแสงธรรม หรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต่งก้องต๋อง หรือศาลเจ้าซิงเจียกอง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของภูเก็ต ซึ่งมีอายุนับร้อยปี ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆ บนถนนพังงา ตามประวัตินั้น ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2434 โดยหลวงอำนาจนรารักษ์ (ตันค้วด) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าจีนที่สายตระกูลนับถือมาแต่เดิม โดยใช้เป็นสถานที่เคารพสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมพบปะระหว่างญาติมิตร

ความน่าสนใจของศาลเจ้าแสงธรรม นอกจากสถานที่ตั้งอันสันโดษและเงียบสงบอยู่ในใจกลางเมืองแล้ว ความสำคัญคือความสวยงามของสถาปัตยกรรมในรูปแบบจีนประเพณี โดยตัวอาคารเป็นรูปแบบเก๋งจีนขนาดเล็ก กะทัดรัด ส่วนบนหลังคามีปูนปั้นรูปมังกรและตุ๊กตาจีน ซึ่งเป็นที่นิยมในมณฑลฮกเกี้ยนประดับตกแต่งอย่างสวยงาม นอกจากนี้ภายในศาลเจ้ายังมีภาพเขียนลายเส้นสีดำในตารางสี่เหลี่ยมเต็มฝาด้านข้างทั้งสองด้าน ดำเนินเรื่อง ซิยินกุ้ย แห่งราชวงศ์กุ้ง อันเป็นตำนานแห่งอดีตของ เทพอ๋องซุนต่ายสาย เมื่อครั้งเสวยชาติเป็นมนุษย์มาก่อน

ในปี พ.ศ. 2540 ศาลเจ้าแสงธรรม ได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยผ่านการคัดเลือกของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้มีการบูรณะศาลเจ้าครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2542 เพื่อฉลองศาลเจ้าครบรอบ 109 ปี ในปี พ.ศ. 2543

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ ถ. พังงา หากไปจากแยก ถ. ภูเก็ต จะเห็นซอยเล็ก ๆ ข้างธนาคารกรุงไทย ศาลเจ้าแสงธรรมตั้งอยู่ในซอยนี้

เปิด : 08.30-17.30 น.

72/1 Yaowarat Rd
Amphoe Mueang Phuket
Chang Wat Phuket 83000

Reviews (0)
No reviews yet.
0:00