Amazing Thailand
Land of smiles

รถสองแถวเหลือง เชียงใหม่

รถสองแถวสีเหลือง (จอมทอง) : รถสองแถวคันนี้ จะเดินทางตรงไปยังอำเภอจอมทอง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่

รถเหลือง มาจากสหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถ ให้บริการรถสองแถวสีเหลือง ซึ่งเป็นรถที่เดินทางจากต่างอำเภอเพื่อเข้ามาในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 15-60 บาท แตกต่างกันออกไปแล้วแต่เส้นทางการเดินรถ โดยรถเหลืองจะมีคิวรถอยู่ 3 แห่งด้วยกัน แบ่งเป็น คิวรถเหลือง สถานีขนส่งช้างเผือก กาดหลวง(ตลาดวโรรส) และ ประตูเชียงใหม่ โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้


รถเหลือง  เชียงใหม่-จอมทอง ขึ้นรถที่สถานีขนส่งช้างเผือก และที่ประตูเชียงใหม่ เวลาบริการ 08.00-16.00 น. ค่าเดินทาง 20-30 บาท ไปถึง อำเภอจอมทอง จากขนส่งช้างเผือก ผ่าน อำเภอหางดง สันป่าตอง ดอยหล่อ จนถึงจอมทอง ส่วนใหญ่นั่งไปลงที่หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองแล้วต่อรถเหลืองอีกทีขึ้นดอยอินทนนท์ โดยจะผ่านน้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ กิ่วแม่ปาน อ่างกาหลวง

รถเหลือง  เชียงใหม่-เวียงกาหลง – เวียงป่าเป้า-แม่ขะจาน ขึ้นรถที่สถานีขนส่งช้างเผือก เวลาบริการ 6.30 น.-18.00 น. (ทุก 20 นาที) จุดหมายท่องเที่ยวในอำเภอเวียงป่าเป้าเช่น เวียงกาหลง, น้ำพุร้อนเวียงป่าเป้า, น้ำพุร้อนโป่งเทวี, อุทยานแห่งชาติชุนแจ, เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง

รถเหลือง  เชียงใหม่-บ้านบ่อแก้ว สะเมิง ขึ้นรถที่สถานีขนส่งช้างเผือก ค่าเดินทาง 20-40 บาท เวลาบริการ 9.00-16.00 น. นั่งรถเพื่อไปชม อุทยานแห่งชาติขุนขาน  พระธาตุดอยนก  ถ้ำหลวงแม่สาบ น้ำพุร้อนโป่งกวาว

รถเหลือง  เชียงใหม่-บ้านวัดจันทร์ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งช้างเผือก ค่าเดินทาง 30-60 บาท เวลาบริการ 10.30-12.30 น. นั่งรถเพื่อไปชม วัดจันทร์

รถเหลือง  เชียงใหม่-บ้านอรุโณทัย ขึ้นรถที่สถานีขนส่งช้างเผือก เวลาบริการ 07.10-16.00 น.

รถเหลือง  เชียงใหม่-แม่ริม ขึ้นรถที่สถานีขนส่งช้างเผือกและข้างกาดหลวง (ตลาดวโรรส)  ค่าเดินทาง 20-30 บาท เวลาบริการ 06.00-18.00 น. (ทุก 6 นาที) ไป อำแม่ริม เพื่อไปเที่ยวชม น้ำตกแม่สา กะเหรี่ยงคอยาว บ้านม้ง(แม้ว) ปางช้าแม่สา เสือ งู ลิงแม่สาใหม่ สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รถเหลือง  เชียงใหม่-ป่าป้อง-น้ำพุร้อน-ดอยสะเก็ด ขึ้นรถที่ข้างกาดหลวง (ตลาดวโรรส)  เวลาบริการ 08.30-18.15 น. (ทุก 1 ชม.) ไปถ้ำเมืองออน นอกจากนั้นยังมีที่เที่ยวอื่นในอำเภอดอยสะเก็ดเช่น โป่งน้ำร้อน บ้านปางแดง น้ำตกห้วยหม้อ น้ำตกป่าสัก เขื่อนแม่กวง น้ำตกห้วยผาตีน สวนรุกขชาติดงเย็น  วัดพระบาทปางแฟน

รถเหลือง  เชียงใหม่-โรงวัว -หนองเกิด, เชียงใหม่ มะขามหลวง ขึ้นรถตรงข้ามตลาดประตูเชียงใหม่ เวลารถออก 09.00-19.00 น รถออกทุกๆ 15 นาที

รถเหลือง  เชียงใหม่-บ้านกาด อำเภอแม่วาง รถจอดรออยู่ที่ตรงข้ามตลาดประตูเชียงใหม่ หรือไปขึ้นที่สถานีขนส่งช้างเผือกก็ได้ เวลารถออก 09.00-19.00 น รถออกทุกๆ 15 นาที เส้นนี้นั่งไปเที่ยว ล่องแพน้ำแม่วาง น้ำตกแม่วาง ปางช้างแม่วาง  อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว

รถเหลือง  เชียงใหม่-ทุ่งเสี้ยว-อำเภอสันป่าตอง รถจอดรออยู่ที่ตรงข้ามตลาดประตูเชียงใหม่ ค่าเดินทาง 20-30 บาท  รถเหลืองจะผ่าน อำเภอหางดง สันป่าตอง ไปตำบลทุ่งเสี้ยว เวลารถออก 09.00-19.00 น รถออกทุกๆ 15 นาที จุดหมายคือไปเที่ยว หนองสะเรียม เมืองเก่าเวียงท่ากาน กาดวัวกาดนัดใหญ่สุดในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเชียงใหม่  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเขิน  คุ้มเจ้าแก้วนวรัฐReviews (0)
No reviews yet.
0:00