Amazing Thailand
Land of smiles

รถสองแถวสีฟ้า

รถสองแถวสีฟ้าเป็นเส้นทางจากเชียงใหม่ไปจังหวัดลำพูน

รถสองแถวสีฟ้า  คันนี้จุดเริ่มต้นจะอยู่ที่กาดหลวงและกาดต้นลำไย ริมแม่น้ำปิง สามารถเดินทางไปสุดสายที่ขนส่งอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เหมาะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังอำเภอเมืองลำพูน อำเภอสารภี ท่องเที่ยววัดพระธาตุหริภุญไชย หรือจะเป็นเวียงกุมกาม รถสองแถวคันนี้ก็ผ่านเช่นกัน

**ราคาเริ่มต้น 20 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)Reviews (0)
No reviews yet.
0:00