Amazing Thailand
Land of smiles

รถสองแถวสีขาว

รถสองแถวสีขาวเป็นเส้นทางจากเชียงใหม่ไปอำเภอแม่แตง

รถสองแถวสีขาวยังไปดอยสะเก็ดและสันกำแพงซึ่งเป็นเส้นทางที่คล้ายคลึงกันเช่นรถสองแถวสีเหลือง

รถขาว  เชียงใหม่-แม่แตง ขึ้นรถที่สถานีขนส่งช้างเผือกค่ารถ 25 บาท เวลาบริการ 05.00-20.30 น. (ทุก 7 นาที) ไป อำเภอแม่แตงปากทางเข้าเขื่อนแม่งัด แล้วค่อยต่อรถเที่ยววัดป่าอรัญวิเวก(หลวงปู่ตื้อ) สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยเชียงดาว  ห้วยน้ำรูหรือดอยสามหมื่น อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
Reviews (0)
No reviews yet.
0:00