Amazing Thailand
Land of smiles

รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง

มอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการเดินทางรอบพัทยา พวกเขามีราคาแพงกว่ารถสองแถว แต่สามารถผ่านการจราจรที่เคลื่อนตัวช้าของตัวเมืองพัทยาได้เร็วกว่าการคมนาคมรูปแบบอื่น ๆ

สำหรับมอเตอร์ไซต์รับจ้างนั้น ก็เหมือนกับกรุงเทพ คือมีอยู่แทบทุกจุดของเมือง ใส่เสื้อกั๊กวินสีต่าง ๆ และมีเบอร์ที่เสื้อ การเดินทางด้วยมอเตอร์ไซต์รับจ้างจะเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางได้แน่นอน แต่ค่าโดยสารนั้นก็มากกว่ารถสองแถวเช่นกัน (เห็นบ่อย ๆในราคาประมาณ 30 -60 บาท) ซึ่งราคานั้นก็ขึ้นอยู้กับระยะทางที่เราจะไปด้วย


การจะโดยสารนั้น เราก็ไปตามวินเลยหรือถ้ามีมอเตอร์ไซต์ที่ไม่มีผู้โดยสารซ้อนท้ายมาด้วยวิ่งผ่านมา เราก็สามารถเรียกได้เลยเช่นกัน และปกติแล้วมอเตอร์ไซต์หนึ่งคันจะรับผู้โดยสารเพียงหนึ่งคนเท่านั้น อีกทั้งผู้โดยสารจะถูกขอให้สวมหมวกกันน๊อกที่คนขี่เตรียมไว้ให้ด้วย (แต่บางกรณีหากรถมอเตอร์ไซต์ขาดช่วงจริง ๆ อาจจะจำเป็นต้องรับผู้โดยสารสองคนบ้าง) แต่อย่างไรก็ตาม การเดินทางด้วยมอเตอร์ไซต์นั้นมีความปลอดภัยน้อยกว่ารถสองแถว



Reviews (0)
No reviews yet.
0:00