Amazing Thailand
Land of smiles

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

หากคุณเห็นกลุ่มนักขี่มอเตอร์ไซค์สวมเสื้อกั๊กสีชมพู แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้ว

มอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นหนึ่งในรูปแบบการคมนาคมที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ไม่เพียงแต่ในเชียงใหม่เท่านั้น แต่คุณยังจะพบบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างในทุกเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต หัวหิน และอื่นๆ ผู้ขับขี่ในพื้นที่ต่างๆ จะสวมเสื้อกั๊กหลากสี เชียงใหม่จะสวมเสื้อกั๊กสีชมพู

มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างจากแท็กซี่ทั่วไป รถแดง หรือตุ๊กตุ๊ก เพราะคนขี่จะไม่ขี่ไปตามถนนเพื่อหาผู้โดยสาร แต่จะมารวมกันเป็นกลุ่มที่จุดจอดมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หากคุณต้องการนั่งรถ คุณต้องไปที่จุดจอดของพวกเขา บอกจุดปลายทางและต่อรองราคา
คุณสามารถหามอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ตามจุดสำคัญๆ ของเมือง เช่น อาเขต ขนส่ง สถานีขนส่งช้างเผือก และเวียงพิงค์
Reviews (0)
No reviews yet.
0:00