Amazing Thailand
Land of smiles

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต

อควาเรียมที่ดีที่สุดในภูเก็ตและเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Recommended for
Adults
Families
Kids
Attraction type
Sightseeing

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าและความส้าคัญ รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นสถานที่สร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากว่า 30 ปี  โดยการจัดแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าที่หลากหลาย สวยงาม และหาดูยาก

ภายในแบ่งเป็น 5 โซน  คือ

โซน 1 อควาเรียม จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด น้ำเค็ม และอื่นๆ มากกว่า 130 สายพันธุ์ รวม 1,500 ชนิด แบ่งเป็น 11 โชน ได้แก่

โมเดลปลาจำลอง จัดแสดงปลาขนาดใหญ่และปลาหายากสายพันธุ์ต่างๆ

แอ่งน้ำลอง/สัตว์พืชทะเล สัมผัสสัตว์ทะเลตัวเป็นๆอย่างใกล้ชิด

น้ำจืดและป่าดิบชื้น  พบสัตว์น้ำจืดหายากหลายสายพันธุ์ และปลาน้ำจืดแปลกๆจากทั่วโลก

นางเงือก/เมืองบาดาล เยี่ยมชมถ้ำนางเงือกและโยลโฉมสาวงามใต้ทะเลจากวรรณคดี

น้ำกร่อยและป่าชายเลน เรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำกร่อยและรู้จักป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์

ปลาสวยงาม ชื่นชมความสวยงามตระการตาของปลาทะเลหลายสายพันธุ์

ปะการังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สังเกตุชีวิตอันน่าพิศวงของปะการังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ปลาเศรษฐกิจ รู้จักปลาเศรษฐกิจที่มีคุณค่าต่อประเทศไทย

สัตว์ใต้ทะเลลึก/สัตว์น้ำลึก ตื่นเต้นกับสิ่งมีชีวิตลึกลับจากดินแดนที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง

อุโมงค์ใต้ทะเล ลอดใต้ท้องทะเลขนาดใหญ่ เรียนรู้ชีวิตปลาที่มีขนาดใหญ่หลายชนิด

ตู้ปลาขนาดยักษ์ 12 เหลี่ยม ตื่นตาตื่นใจกับปลาหมอฝูงใหญ่

นิทรรศการ 'Whales of the World' รู้จักวาฬก่อนใคร !! 

โซน 2 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมวิวทะเลแหลมพันวา สภาพแวดล้อมธรรมชาิต รวมทั้งสัตว์และพืชทะเลตามแนวชายฝั่ง

โซน 3 โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานที่ดูแลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รวมไปถึงสถานพยาบาล และที่พักของสัตว์น้ำต่างๆ ก่อนที่จะเข้าโชว์ในอควาเรียม

โซน 4 บ่อเลี้ยงเต่าทะเลฝั่งอันดามัน พบกับเต่าทะเลพ่อแม่พันธุ์ และเต่าทะเลแรกเกิด ที่มาพักฟื้นก่อนกลับคืนสู่ธรรมชาติ

โซน 5 เรือจักทอง เรือสำรวจทะเลลึกที่มีความลับให้ร่วมค้นหามากมาย สามารถจุคนได้ถึง 100 คน


วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น (ปิดจำหน่ายบัตร เวลา 16.00 น.)

การเดินทาง

ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมพันวา และปลายสุดของถนนศักดิเดช จากตัวเมืองภูเก็ตใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง “สองแถว” สาย Makham Bay & Aquarium อ่าวมะขาม 51 Moo 8 Sakdidet Rd
Muang
Phuket 83000
Thailand

Reviews (0)
No reviews yet.
0:00