Amazing Thailand
Land of smiles

คลินิกหมอศุภลักษณ์

รักษาโรคทางสมองและระบบประสาทและโรคทั่วไป

เปิด : จันทร์-พุธ 17.30-19.30 น. / อาทิตย์ 09.00-12.00 น.
91/5 Klang Wiang Rd
Tambon Rim Kok
Mueang Chiang Rai District
Chiang Rai 57100

Reviews (0)
No reviews yet.
0:00